774-704-1983 WIKI LCMS

Vážený používateľ,

vitajte na stránkach vzdelávacieho portálu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Vzdelávací portál je vstupnou bránou do systémov, ktoré tvoria súčasť elektronického vzdelávania na našej univerzite. Nájdete tu:

  • LMS NetDimensions Talent Suite – systém, pomocou ktorého naÅ¡im Å¡tudentom sprístupňujeme elektronické kurzy a testy – systém pre správu a manažment vzdelávania,
  • Confluence Wiki – systém pre zdieľanie poznatkov a skúseností medzi Å¡tudentmi a učiteľmi,
  • Xyleme LCMS – systém pre vytváranie vzdelávacích podkladov a elektronických kurzov.

Ak budete potrebovať pomoc pri práci s jednotlivými systémami, mohli by Vám pomôcť krátke interaktívne manuály, ktoré sa nachádzajú v časti 509-388-1099. Prípadné technické problémy Vám pomôže vyriešiť Test počítača, prípadne nám napíšte na Enable JS to view mail.

Prajeme Vám príjemnú prácu s týmto portálom a jednotlivými obsiahnutými systémami.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ